Vidste du
– at 90% af affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (herunder også hårde hvidevarer) hidtil er endt som deponi uden sortering eller behandling?
– at der i EU årligt produceres over 80 millioner tons affald af elektrisk og elektronisk udstyr?
– at mængden af affald af elektrisk og elektronisk udstyr vokser 3 gange så hurtigt som mængden af andet affald?.

Det forsøger EU nu at ændre med WEEE direktivet.
Direktivet forpligter til genanvendelse og til etablering af et retursystem.

Som forbrugere kunne vi gøre en endnu større indsats for miljøet ved at vende os fra “brug-og-smid-væk” kulturen og i stedet reparerer vore hvidevarer, når de går i stykker.

Europart koncernens vision hedder: REPAIR IF YOU CARE
Se evt mere på koncernhjemmesiden www.RepairIfYouCare.com
Vort mål er at påvirke forbrugere og kunder til at tænke må miljøet og på hvordan de kan medvirke til at nedbringe mængden af affald og til at vende sig mod “brug-og-smid-væk” kulturen.
Ved at fremme en større bevidsthed om vigtigheden af at forlænge levetiden for husholdningsapparater håber vi på at mindske antallet af kasserede apparater på vore lossepladser.

Europart reservedele til konkurrencedygtige priser kan medvirke til at hjælpe miljøet og spare kundernes penge ved at forlænge levetiden på hvidevarer.

WEEE direktivet

(Waste of electrical and electronic equipment)
Formålet med direktivet er entydigt og beundringsværdig klart formuleret:
“.. forebygge frembringelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og desuden tilsigter genbrug, genvinding og andre former for nyttiggørelse af dette affald.”

Alle led i kæden hele vejen fra producent til forbruger er omfattet af direktivet, således er f.eks. forhandlere forpligtet til U/B for forbruger at tage et brugt apparat af samme slags retur ved salg af et nyt. Desuden er forhandler forpligtet til at medvirke til genanvendelse af materialer samt miljørigtig skrotning i henhold til direktivets bestemmelser.
Udgifterne hertil er pålagt producenterne, men selve håndteringen pålægges forhandleren, og i sidste ende er der kun forbrugerne til at betale.
WEEE direktivet vil således betyde højere priser for elektriske apparater – herunder også hårde hvidevarer.
I forbindelse med WEEE direktivets ikrafttræden vil folketinget via oplysningskampagner informere forbrugeren om direktivet og dets betydning, samt de farlige stoffers potentielle virkninger for miljøet og menneskers sundhed.

Dette samt de højere priser vil – både for forbruger og for forhandler – være et naturligt incitament til den ofte langt mere miljørigtige løsning: reparation i stedet for kassation.

UA-30241035-3